Buurthuis D’n Heurnsen Tref

Tot 1989 stond er aan de Brethouwerweg 9 een zondagsschooltje waar eens per week zondagsschool werd gehouden voor jeugd tot 12 jaar. Na die leeftijd konden ze terecht bij de jeugdclub wat tevens een maal per week plaatsvond dit alles werd georganiseerd door de oudervereniging.
Af en toe werd het gebouwtje ook gebruikt voor kleine feestjes en partijen.

Lees meer

Het Stichtings bestuur bestaat uit 6 personen:

boven van links naar rechts:

Wim Wisselink,
Gea Hogenkamp, (vanuit de Oranje vereniging)
Richard Wellink (vanuit het Heurns belang) voorzitter
Geert Van Eerden(vanuit de schietvereniging)

onder van links naar rechts:

Josien Hoftijzer
Dirk van Eerden

helemaal rechts op de foto beheerder Gerrit Wonnink

Voor info tel: 0543-476873


aftredende bestuursleden stichting D'n Heurnsen Tref

Een drietal bestuursleden van stichting D'n Heurnsen Tref had te kennen gegeven dat ze wilden stoppen als bestuurslid.

In laatste vergadering werden zij onder applaus bedankt voor hun bijdrage aan het bestuur.
Ze gingen natuurlijk niet met lege handen naar huis.
Uit de handen van de voorzitter ontvingen ze een leuke attentie.
Na de vergadering werden ze door het bestuur getrakteerd op een drankje en een hapje.

Op de bijgevoegde foto de aftredende bestuursleden, v.l.n.r. Wim Wisselink (namens Heurn's belang)
Gea Hogenkamp (namens de Oranjevereniging) en Geert van Eerden ( namens de schietvereniging )