Buurthuis D’n Heurnsen Tref

Tot 1989 stond er aan de Brethouwerweg 9 een zondagsschooltje waar eens per week zondagsschool werd gehouden voor jeugd tot 12 jaar. Na die leeftijd konden ze terecht bij de jeugdclub wat tevens een maal per week plaatsvond dit alles werd georganiseerd door de oudervereniging.
Af en toe werd het gebouwtje ook gebruikt voor kleine feestjes en partijen

Doordat de Heurne een buurtschap is zonder kern en ook geen school of café en dus geen middelpunt werd er door het bestuur van het Heurns Belang een plan bedacht om het zondagsschooltje te veranderen in een wat groter buurthuis dat voor meerdere activiteiten gebruikt kon worden. Door een rondgang langs de inwoners van de Heurne om te horen of er belangstelling was en of men eventueel bereid was om hier een financiële bijdrage voor te geven bleek dat er in korte tijd een behoorlijk bedrag toegezegd werd.

Nu werd datzelfde bestuur behoorlijk geprikkeld en was er bijna geen weg terug, dus moesten ze wel doorzetten om de plannen te realiseren.
Er werd een architect in de armen genomen om een en ander uit te tekenen, en er werd een vergunning aangevraagd bij de gemeente voor een nieuw buurthuis.
Ook werden de inwoners gevraagd om op vrijwillige basis te helpen de plannen te realiseren om zo de kosten laag te houden en hebben vele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken.
Een mooi voorbeeld van saamhorigheid.

Op 6 april 1990 was het gebouw gereed en werd er een feestelijke opening georganiseerd met tevens de onthulling van de naam die door een inwoner van de Heurne is bedacht : “D’n Heurnsen Tref “ mooier kan het niet alst trefpunt van de Heurnse bevolking.

Wat niet voorzien was, is dat de realisatie van het gebouw aanleiding was voor het opstarten van verschillende activiteiten.
Al kort na de opening werd er gestart met sjoelen, kaarten, schieten, ouderen gym en een linedance groep.
Ook werd het gebouw veel gebruikt voor feesten en partijen door mensen uit de buurtschap en omgeving.
Door dit onvoorziene gebruik bleek al snel dat er opslagruimte te weinig was en werd er in 1998een stuk bij aan gebouwd en naast de tref een stuk grond aangekocht wat gebruikt kan worden als parkeerplaats en voor het jaarlijkse Heurnse feest.
Ook werd er een mooie speeltuin gemaakt voor de allerkleinsten onder ons.

Wekelijks word het gebouw nu gebruikt voor diverse activiteiten hetgeen aangeeft dat buurthuis D’n Heurnsen tref voorziet in een behoefte en bijdraagt aan de leefbaarheid en saamhorigheid van de Heurnse bevolking.

Nu word het buurthuis gerund door vrijwilligers met een vast aanspreekpunt in de naam van Gerrit Wonnink samen met Gea Hogenkamp.


Koningsdag

Op 27 april was er in de Tref een gezellig samenzijn ter gelegenheid van Koningsdag 2018 met vermaak voor iedereen.


Op 5 januari 2018 is in de Heurnse Tref een erg gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden.

Dit bood een mooie gelegenheid om te zien wat het noeste vlijt van alle vrijwilligers heeft opgeleverd  om de Tref een grote opknapbeurt te geven en het resultaat mag er zijn. 

Langs deze weg willen de besturen van het Heurns Belang en Stichting de Heurnse Tref deze mensen nogmaals hartelijk bedanken voor hun inspanningen. Zonder jullie hulp was dit nooit gelukt !


Nieuwjaarsreceptie


Klussen in de Tref.

De afgelopen periode (eind 2017) is er weer veel werk verzet, zowel door de schilder als door de vrijwilligers.

Het deurbeslag in de hal is weer gemonteerd, er zijn lampen opgehangen, kabels getrokken, Henjo heeft de koof aan de zijmuur verbreed, zodat er spotjes gemonteerd kunnen worden, gaten in het plafond zijn geboord en oude gaten weer dichtgemaakt, kortom er is veel gebeurd en de resultaten mogen er zijn.

 


Grote opknapbeurt van de "Heurnse Tref"

Op 3 december 2017 is een begin gemaakt met de grote opknapbeurt die de "Heurnse Tref"de komende tijd zal ondergaan.

Zo is het "dak" boven de bar verwijderd, lampen van het plafond gehaald, de "hilde"  leeggeruimd, elektische leidingen verwijderd of aangepast, de kapstokken verwijderd, het deurbeslag eraf gehaald, zodat de schilder de komende week een begin kan maken met zijn werkzaamheden.

Ook in de keuken zijn een aantal aanpassingen gedaan om het werken in de keuken te vergemakkelijken.

De uitspraak "vele handen maken licht werk was ook nu weer van toepassing, want er is al behoorlijk wat werk verzet.

Toch moet er nog veel gebeuren en is alle hulp dan ook welkom. Aanmelden kan bij Richard Wellink.


Avond bloemschikken

Op 30 november 2017 is door Gea Hogenkamp en Josien Hoftijzer een avond bloemschikken georganiseerd onder leiding van Laura Testerink.

Zij heeft ook de materialen verzorgd.

Er werden door de dames verscheidene kerststukjes in elkaar geknutseld en ook werd er "nearig gekkwebbeld ".  Kortom, het was een heel gezellige avond.

Deze kerst zal menig Heurnse huiskamer opgesierd worden door de mooie kerststukjes, want de opkomst was groot te noemen met 21 deelnemers.

Deze gezellige avond zal zeker nog een vervolg krijgen ! ! !