De naam zegt het eigenlijk al.
Het Heurns Belang is er voor de belangen van Heurne.
Niet alleen voor Heurne maar ook voor haar inwoners.
Wij willen actief bezig zijn voor zowel de bewoners als voor de buurtschap.
Ook de inwoners willen we vanzelfsprekend graag betrekken bij de diverse dingen die er spelen in onze Buurtschap.

Dagelijks bestuur:

Dirk van Eerden: Voorzitter,
Anja Ebbers: Secretaris,
Richard Wellink: Penningmeester.

Algemene bestuursleden:

Bert Eenink,
Monique Huning,
Jan Hoftijzer,
Henk klein Poelhuis,
Irmo Sellink,
Arjan Jentink,

v.l.n.r:

Jan Hoftijzer,  Dirk van Eerden,  Arjan Jentink,  Bert Eenink,  Richard Wellink, Monique Huning, Henk Klein Poelhuis,  Anja Ebbers,  Irmo Sellink

 

Op 30 november 2018 is de jaarvergadering gehouden. De opkomst was met 25 personen zeer mager te noemen, wat jammer is, want het was best een leuke avond.

Henjo Hogenkamp en Josien Hoftijzer hebben hun werk als bestuursleden beëindigd en werden door voorzitter Dirk van Eerden bedankt voor hun jarenlange inzet. Hij overhandigde hen een presentje en uit handen van Anja Ebbers ontvingen zij allebeide een bos bloemen.

Zij worden opgevolgd door drie nieuwe bestuursleden, namelijk Monique Huning, Bert Eenink en Jan Hoftijzer.

Na het officiële gedeelte werd er door Dirk Thijsen een presentatie verzorgd over zijn werk als dieren preparateur, wat verrassend interessant en leerzaam was, ook door de leuke manier waarop hij de presentatie deed.

Al met al een geslaagde en gezellige avond.