Letste Nejs

Treffer 7 kampioen 2019-2020 klasse D1

Goed gedoan kearls !

vlnr. Erwin Rutgers, Marco te Linde, Jasper Smees, Martin Hemink onder Jordy Wikkerink


Op 10 februari 2020 is de heurnse oranjevereniging bij elkaar geweest voor een 1e vergadering met de nieuwe bestuursleden.
Zij worden wegwijs gemaakt door de afzwaaiende bestuursleden. We hebben weer mooie plannen gemaakt voor dit nieuwe seizoen.
We gaan er mooie feestjes van maken!
Heb je wat te vragen of ideeën voor ons, neem dan contact met een van de bestuursleden op.
Ook is er nog 1 plek vacant, dus hou je van gezelligheid en leuke feestjes organiseren, meld je aan!
Bijgevoegd een foto van het nieuwe bestuur.


 

Vrijdag 31 januari 2020 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de Oranjevereniging.
Er vond een grote bestuurswisseling plaats.
Aftredend waren; penningmeester Jan Willem Jentink, secretaris Harrie Legters en algemeen bestuursleden
Remon te Brake en Mardi Klein Poelhuis.
De bestuursleden ontvingen een handdoek met logo, een presentje, maar bovenal een groot applaus voor hun inzet
voor de Oranjevereniging! Bestuursleden bedankt!

 

Voor de vertrekkende leden zijn we natuurlijk op zoek geweest naar vervanging.
Dit hebben we gevonden in de volgende enthousiaste personen;
Penningmeester Jos Obbink, secretaresse Marjan Rengelink en algemeen bestuursleden
Eddy Navis en Astrid te Winkel

Namens bestuur en de leden wensen we de nieuwelingen veel succes toe!!

 

 

Tot ziens op Koningsdag 27 April, en reserveer ook alvast 8, 10 en 11 juli voor het zomerfeest!
Het bestuur van Den Vaderlandt Getrouwe.


nieuwe stoelen voor de Tref

Het bestuur heeft voor de Heurnse Tref 100 nieuwe stoelen aangeschaft in de mooie neutrale kleur zwart met een motief.
Het past mooi bij de rest van het interieur

 


 

 

De laatste weken is er door een aantal vrijwilligers veel werk verzet om de speeltuin van de Heurnse Tref een grote opknapbeurt te geven.

De speeltoestellen zijn allemaal nagekeken en van een nieuwe laag verf voorzien, zodat er weer veilig gespeeld kan worden in een speeltuin

die er k(l)eurig bij staat !  Alle vrijwilligers bedankt !!


 

 

Koningsdag 2019

Het was weer gezellig druk in de Tref !


VRIJWILLIGERS GEVRAAGD !!!!

 

 

Al deze speeltoestellen bij de Tref moeten worden opgeknapt, afgelopen week is zijn we begonnen met het technisch in orde maken van de toestellen, zodat deze weer veilig zijn en een tijd mee kunnen.

Maar ze moeten ook allemaal opnieuw geverfd worden en dat is best wel een behoorlijke klus.

Daarom vragen we extra vrijwilligers om dit aan te pakken en hebben we een "klussen bej d'n Tref" app aangemaakt.

Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar aaltenseheurne@gmail.com met je naam en telefoonnummer, of bij Jan Hoftijzer.

Geniet van de gezelligheid in de Tref en besef dat er door vrijwilligers veel werk verzet moet worden om dit allemaal mogelijk te maken.

Dus als je zo nu en dan wilt helpen om dit allemaal in stand te houden, meld je dan aan. Ook bij het klussen is gezelligheid troef en na afloop word er gezellig samen een drankje genoten.

Door deel te nemen aan de app blijf je op de hoogte van al het werk dat er verzet moet worden en kun je zelf bepalen wanneer je wilt helpen, dus wat let je, meld je aan. Alvast bedankt namens het bestuur.

 


 

 

Nu is ons terras van D'n Heurnsen Tref nog leeg zoals je ziet op de foto.
Het oude terrasmeubilair had z'n beste tijd gehad, en was aan vervanging toe.
Enkele vrijwilligers zijn een middag wezen shoppen, en ze hebben allerlei stoelen en tafels bekeken en ook proef gezeten natuurlijk.
Nieuwsgierig geworden?
Mocht het mooi weer worden op Koningsdag (daar ziet het naar uit), dan kunnen jullie onze nieuwe stoelen en tafels komen bewonderen.

En natuurlijk ook uitproberen.
Namens Oranje vereniging “Den Vaderlandt Getrouwe” willen wij alle leden van harte uitnodigen om een borrel te komen drinken op onze jarige Koning.
Op 27 april staat om 10.30 de koffie klaar.

Tot ziens.


 

 

Op 21 februari was de Heurnse Tref de gastlocatie voor de vergadering van Platform Aalten.

Platform Aalten is overleg- en samenwerkingsverband van alle lokale gemeenschapshuizen, belangenverenigingen en de Zorgcoöperatie.

De deelnemers in het Platform willen elkaar versterken door onderlinge samenwerking en kennisoverdracht, maar ook in het kader van o.a. burgerparticipatie een klankbord zijn voor de gemeente Aalten op diverse terreinen, zowel in de voorbereiding naar nieuw beleid als uitvoering en/of evaluatie van bestaand beleid.

Tevens wil Platform Aalten aanspreekpunt / gesprekspartner zijn voor Figulus en andere instellingen, met hen thema’s bespreken en plannen / beleid ontwikkelen.

Voor contact met alle deelnemers aan het Platform:                      info@platformaalten.nl

Voor communicatie met de kerngroep:                                           kern@platformaalten.nl

De kerngroep bestaat uit de leden:

voorzitter :                                            Ap te Winkel

vice voorzitter :                                    Gerard te Hennepe

ambtelijk secretaris:                             Eric Wichgers

lid:                                                        Bram Erinkveld

lid:                                                        Petra Kastein

lid:                                                        Ina Somsen

 

 

de Kerngroep bestaande uit v.l.n.r : Eric Wichgers, Gerard te Hennepe, Petra Kastein, Bram Erinkveld, Ina Somsen en Ap te Hennepe

Bijeenkomst Akkerranden Project

 

 


landschapsbeheer Gelderland


Herfst Workshop in de Heurnse Tref


De Heurnse Plekkers op het Volksfeest

 

De Heurnse plekkers hebben samen met de Heurne band meegedaan met de optocht van het Volksfeest met een fraaie wagen.

 


aftredende bestuursleden stichting D'n Heurnsen Tref

Een drietal bestuursleden van stichting D'n Heurnsen Tref had te kennen gegeven dat ze wilden stoppen als bestuurslid.

In laatste vergadering werden zij onder applaus bedankt voor hun bijdrage aan het bestuur.
Ze gingen natuurlijk niet met lege handen naar huis.
Uit de handen van de voorzitter ontvingen ze een leuke attentie.
Na de vergadering werden ze door het bestuur getrakteerd op een drankje en een hapje.

Op de bijgevoegde foto de aftredende bestuursleden, v.l.n.r. Wim Wisselink (namens Heurn's belang)
Gea Hogenkamp (namens de Oranjevereniging) en Geert van Eerden ( namens de schietvereniging )

 


Nieuwsbrief Aaltens Platform Juli 2018


meedenk avond 22 juni 2018

                                   


Uitnodiging Heurnse Feest 2018


subsidie vergroening erf


Koningsdag

Op 27 april was er in de Tref een gezellig samenzijn ter gelegenheid van Koningsdag 2018 met vermaak voor iedereen.


Dringend Nejs


Stemmen via HART voor de Achterhoek van de Rabobank

Vanaf 22 mei kan er weer gestemd worden om financiële steun te genereren voor Achterhoekse verenigingen.

Dus kom in actie en stem op buurthuis de Heurnse Tref !!

Dit kan tot 6 juni, dus vergeet het niet, iedere stem telt en de Tref kan wel een steuntje in de rug gebruiken !!


Nej Nejs


4 Treffer teams Kampioen !!

Treffer 9, Treffer 6,Treffer 4 en Treffer 2 zijn kampioen geworden in hun Klasse !

Lees er meer over op de pagina van De Treffer.    lees meer


Bloemschikken

Op maandag 26 maart was er weer een bloemschikcursus onder leiding van Laura Testerink.

De avond werd begonnen met een kop koffie en natuurlijk wat lekkers erbij.

Deze keer is het een paasbloemstuk op een ronde schaal geworden. Er waren wat minder deelnemers dan de vorige keer, maar ze hadden allemaal schik met de bloemen.

Ziehier het resultaat :      


susidieregeling gemeente Aalten voor sanering asbestdaken en slopen bebouwing.

Geachte bestuursleden van de SAAP,

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

De gemeente Aalten heeft een tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren. Voor de uitvoering van deze regeling is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Dit is tevens het subsidieplafond.

Openstelling
Vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage voor het verwijderen van asbestdaken en /of sloop van bebouwing. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum.

Wanneer het vastgestelde subsidieplafond vóór 31 juli 2018 is bereikt, worden daarop volgende aanvragen afgewezen. Deze aanvragen worden, op volgorde van ontvangst, bewaard in afwachting van nadere besluitvorming over beschikbaar stelling van budget door de gemeenteraad.

De regeling ligt ter inzage in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten en kan worden ingezien op de gemeentelijke website http://www.aalten.nl/stimuleringsregeling. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (0543) 49 33 33.

Met vriendelijke groet,

drs. I. (Ingrid) Oonk
Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed, Landschap en Toerisme

T (0543) 49 33 33
E i.oonk@aalten.nl

Gemeente Aalten - Postbus 119 - 7120 AC Aalten - Bezoekadres: Hofstraat 8 - 7121 DM Aalten - www.aalten.nl

 


Voortgang aanleg glasvezel

In Aalten - Oost Gelre heeft op dit moment 78,2% van de inwoners uit het buitengebied "Ja" gezegd tegen glasvezel. Dit is nog steeds de hoogste score tot nu toe. We hebben aangegeven dat zodra de planning voor de aanleg bekend is, we deze met jullie zullen delen. En dat moment is nu!

Op onze website hebben wij de planning (altijd enigszins onder voorbehoud in verband met onvoorziene zaken als bijvoorbeeld het weer) staan. Het is opgedeeld in postcodes en wij zullen op korte termijn hier ook een kaartje aan koppelen maar die is op dit moment in de maak. Daarnaast is er onderscheid tussen de graafwerkzaamheden die altijd eerst gebeuren en daarna volgen de huisaansluitingen. Voordat er gegraven gaat worden, zal er een schouwer van de aannemer komen schouwen om te bepalen waar het glasvezelkastje in de woning komt en hoe er gegraven gaat worden tot de woning. Hier ontvangt u te zijner tijd een brief over van de aannemer. Zodra de huisaansluiting gerealiseerd is, zal er een melding naar de dienstaanbieder gaan en zal de gekozen dienstaanbieder de communicatie verder oppakken en zorgen dat er gebruik gemaakt kan worden van de diensten!

Hier vind je de planning voor de aanleg in Aalten - Oost Gelre. Klik op de link naar deze informatie.

Zoals je kunt zien vallen sommige postcodes in meerdere "gebieden". Dit komt omdat deze postcode/straten vanuit verschillende POP's aangesloten gaan worden. Deze planning is op hoofdlijnen en daarom kunnen we hier nu niet meer informatie over geven maar zodra het kaartje op de website staat zal dit voor iedereen duidelijker zijn denken wij.

Wij zijn nu een brief met folder aan het voorbereiden die alle bewoners zeer binnenkort op de deurmat gaan krijgen zodat alle bewoners door ons geïnformeerd zijn over deze planning.
Fijn weekend!

Vriendelijke groeten,
Daisy Meekes


Iets older nejs


Op 5 januari is in de Heurnse Tref een erg gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden.

Dit bood een mooie gelegenheid om te zien wat het noeste vlijt van alle vrijwilligers heeft opgeleverd  om de Tref een grote opknapbeurt te geven en het resultaat mag er zijn. 

Langs deze weg willen de besturen van het Heurns Belang en Stichting de Heurnse Tref deze mensen nogmaals hartelijk bedanken voor hun inspanningen. Zonder jullie hulp was dit nooit gelukt !


Nieuwjaarsreceptie


Old nejs


Klussen in de Tref.

De afgelopen week is er weer veel werk verzet, zowel door de schilder als door de vrijwilligers.

Het deurbeslag in de hal is weer gemonteerd, er zijn lampen opgehangen, kabels getrokken, Henjo heeft de koof aan de zijmuur verbreed, zodat er spotjes gemonteerd kunnen worden, gaten in het plafond zijn geboord en oude gaten weer dichtgemaakt, kortom er is veel gebeurd en de resultaten mogen er zijn.

 


Grote opknapbeurt van de "Heurnse Tref"

Op 3 december is een begin gemaakt met de grote opknapbeurt die de "Heurnse Tref"de komende tijd zal ondergaan.

Zo is het "dak" boven de bar verwijderd, lampen van het plafond gehaald, de "hilde"  leeggeruimd, elektische leidingen verwijderd of aangepast, de kapstokken verwijderd, het deurbeslag eraf gehaald, zodat de schilder de komende week een begin kan maken met zijn werkzaamheden.

Ook in de keuken zijn een aantal aanpassingen gedaan om het werken in de keuken te vergemakkelijken.

De uitspraak "vele handen maken licht werk was ook nu weer van toepassing, want er is al behoorlijk wat werk verzet.

Toch moet er nog veel gebeuren en is alle hulp dan ook welkom. Aanmelden kan bij Richard Wellink.


zöwt nog loaten stoan ? och joa, dan kuj et nog is noaleazen nejs


Wildbeheer Aalten

In deze tijd van het jaar lopen jagers van onze buurtschap weer hun ronde om de wildstand in balans te houden.
In onze Heurne zijn er 2 groepen : de ”jagers van ‘t Vels” en de “Pelemanjagers”.
Meestal 1 of 2 keer in deze herfsttijd kun je zo’n groep voorbij zien trekken.
Dat mogen zij jaarlijks doen vanaf 15 oktober tot en met 31 December.
Meer info :   http://www.wbeaalten.nl

 

Jagers in het veld


Avond bloemschikken

Op 30 november is door Gea Hogenkamp en Josien Hoftijzer een avond bloemschikken georganiseerd onder leiding van Laura Testerink.

Zij heeft ook de materialen verzorgd.

Er werden door de dames verscheidene kerststukjes in elkaar geknutseld en ook werd er "nearig gekkwebbeld ".  Kortom, het was een heel gezellige avond.

Deze kerst zal menig Heurnse huiskamer opgesierd worden door de mooie kerststukjes, want de opkomst was groot te noemen met 21 deelnemers.

Deze gezellige avond zal zeker nog een vervolg krijgen ! ! !