Nieuws

Letste nejs

Nieuwsbrief,

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven, zouden wij ons melden als er nieuws is rondom de vervanging van Gerrit en Gea.
Wij als bestuur zijn verheugd om jullie te mogen melden dat we een nieuwe Gastheer en Gastvrouw hebben gevonden voor D’n Heurnsen Tref.
Tonnie Lammers en Aleid Kraayenbrink zullen vanaf 1 januari 2021 het stokje gaan overnemen van Gerrit Wonnink en Gea Hogenkamp.
Tonnie en Aleid zullen de vaste eerste aanspreekpunten worden voor De Tref. Zij willen met de vrijwilligers de lijn doorzetten waarmee Gerrit en Gea eindigen.
Er zullen kleine aanpassingen zijn, maar in grote lijnen zal alles hetzelfde blijven.

Wij als bestuur spreken ons vertrouwen in hun uit , en wensen hen veel succes namens het hele bestuur.

Dankzij de coronacrisis is ook bij de Heurnse Tref alles ongeveer tot stilstand gekomen.
Zowel in D’n Heursen Tref als ook bestuurlijk, gingen we van actief naar vrijwel passief. Maar heel langzaam komt gelukkig alles weer een klein beetje op gang.
Uiteraard beseffen we ons dat dit nog niet afgelopen is, maar we zijn toch weer voorzichtig begonnen. Hieronder even een update over de afgelopen maanden.
Nadat half maart de boel in lockdown ging was er voor ons nog wel het e.e.a te doen. Er was nog een voorraad drank in de koeling en kelder waar we van af moesten omdat er geen feest meer doorging (alles werd geannuleerd).
Een fiks aantal leden heeft voor een gereduceerde prijs drank overgenomen van de Tref (dank daarvoor), dat probleem was opgelost.
Ook hebben we het achterste gedeelte van de Tref laten verven door schilder Meijnen, omdat er enkele grotere feesten waren hebben we besloten om dit gedeelte ook aan te pakken zodat we nu een mooie eenheid hebben.
Zoals jullie misschien al gemerkt hadden was er niet veel activiteit op de website, dat had een simpele reden; we waren niet tevreden over onze website.
Hij was traag , en er kon weinig data op. Dit was niet wat we wilden, dus zijn we op zoek gegaan naar een andere website bouwer en die hebben we gevonden.
De website ziet er daardoor nu ook anders uit dan jullie gewend waren, en in de toekomst zal er ook het een en ander aan veranderen.

                     

Wat is er verder nog gebeurd/ gedaan: begin juli hebben we met ruim 20 vrijwilligers van alles onder handen genomen in de Tref, en de buitenboel weer klaar te maken voor de eerste feestjes die er weer aan kwamen. Een aantal hebben letterlijk de Tref van onder tot boven schoongemaakt en de rest ging buiten aan de slag om de tegels naast de Tref er opnieuw in te leggen. Ook werd het terras van de nodige hobbels ontdaan, de terrasafscheiding is onder handen genomen en werd weer teruggeplaatst. Rondom de speeltuin is de boel weer gesnoeid en bijgewerkt.
Ook komen om alle bomen op de parkeerplaats corten-stalen bakken zodat we een mooi geheel krijgen op de parkeerplaats. De bestrating op de parkeerplaats is op sommige plekken wat verzakt, hier gaan we in gedeelten de bestrating er uit halen de gaten opvullen en opnieuw bestraten. Alle mensen die hebben geholpen werden in de watten gelegd in de vorm van eten en na afloop een drankje, dat was wel verdiend.
Waarschijnlijk hebben jullie het al wel gehoord; Gerrit en Gea willen gaan stoppen met de Tref, na vijf hele mooie jaren willen ze graag het stokje overgeven aan iemand anders. Dat we dit als bestuur enorm jammer vinden zal iedereen uiteraard begrijpen. Ze willen aan het eind van het jaar gaan stoppen als beheerders van de Tref. We zijn als bestuur al druk bezig met hun opvolging, mocht hieromtrent nieuws zijn dan vermelden wij dit uiteraard.
rest mij nog om jullie namens het bestuur een goeie zomer te wensen.

Het is nog ver weg, maar zet hem vast in de agenda:
27 nov. 2020 jaarvergadering Heurn’s Belang
20.00 uur in de Tref

Treffer 7 kampioen 2019-2020 klasse D1

Goed gedoan kearls !

 

 

 

 

 

 

vlnr. Erwin Rutgers, Marco te Linde, Jasper Smees, Martin Hemink onder Jordy Wikkerink

1e vergadering met de nieuwe bestuursleden

Op 10 februari 2020 is de heurnse oranjevereniging bij elkaar geweest voor een 1e vergadering met de nieuwe bestuursleden.
Zij worden wegwijs gemaakt door de afzwaaiende bestuursleden. We hebben weer mooie plannen gemaakt voor dit nieuwe seizoen.
We gaan er mooie feestjes van maken!
Heb je wat te vragen of ideeën voor ons, neem dan contact met een van de bestuursleden op.
Ook is er nog 1 plek vacant, dus hou je van gezelligheid en leuke feestjes organiseren, meld je aan!
Bijgevoegd een foto van het nieuwe bestuur.

Jaarlijkse ledenvergadering gehouden

Vrijdag 31 januari 2020 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de Oranjevereniging.
Er vond een grote bestuurswisseling plaats.
Aftredend waren; penningmeester Jan Willem Jentink, secretaris Harrie Legters en algemeen bestuursleden
Remon te Brake en Mardi Klein Poelhuis.
De bestuursleden ontvingen een handdoek met logo, een presentje, maar bovenal een groot applaus voor hun inzet
voor de Oranjevereniging! Bestuursleden bedankt!

 

 

 

 

 

 

 

Voor de vertrekkende leden zijn we natuurlijk op zoek geweest naar vervanging.
Dit hebben we gevonden in de volgende enthousiaste personen;
Penningmeester Jos Obbink, secretaresse Marjan Rengelink en algemeen bestuursleden
Eddy Navis en Astrid te Winkel

Namens bestuur en de leden wensen we de nieuwelingen veel succes toe!!

Tot ziens op Koningsdag 27 April, en reserveer ook alvast 8, 10 en 11 juli voor het zomerfeest!
Het bestuur van Den Vaderlandt Getrouwe.

Nieuwe stoelen voor de Tref

Het bestuur heeft voor de Heurnse Tref 100 nieuwe stoelen aangeschaft in de mooie neutrale kleur zwart met een motief.
Het past mooi bij de rest van het interieur

Speeltuin van de Heurnse Tref

De laatste weken is er door een aantal vrijwilligers veel werk verzet om de speeltuin van de Heurnse Tref een grote opknapbeurt te geven. De speeltoestellen zijn allemaal nagekeken en van een nieuwe laag verf voorzien, zodat er weer veilig gespeeld kan worden in een speeltuin die er k(l)eurig bij staat !  Alle vrijwilligers bedankt !!

Iets older nejs

Speeltoestellen bij de Tref

Al deze speeltoestellen bij de Tref moeten worden opgeknapt, afgelopen week is zijn we begonnen met het technisch in orde maken van de toestellen, zodat deze weer veilig zijn en een tijd mee kunnen. Maar ze moeten ook allemaal opnieuw geverfd worden en dat is best wel een behoorlijke klus. Daarom vragen we extra vrijwilligers om dit aan te pakken en hebben we een "klussen bej d'n Tref" app aangemaakt. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar aaltenseheurne@gmail.com met je naam en telefoonnummer, of bij Jan Hoftijzer.

Geniet van de gezelligheid in de Tref en besef dat er door vrijwilligers veel werk verzet moet worden om dit allemaal mogelijk te maken. Dus als je zo nu en dan wilt helpen om dit allemaal in stand te houden, meld je dan aan. Ook bij het klussen is gezelligheid troef en na afloop word er gezellig samen een drankje genoten. Door deel te nemen aan de app blijf je op de hoogte van al het werk dat er verzet moet worden en kun je zelf bepalen wanneer je wilt helpen, dus wat let je, meld je aan. Alvast bedankt namens het bestuur.

 

Terras van D'n Heurnsen Tref

Nu is ons terras van D'n Heurnsen Tref nog leeg zoals je ziet op de foto. Het oude terrasmeubilair had z'n beste tijd gehad, en was aan vervanging toe. Enkele vrijwilligers zijn een middag wezen shoppen, en ze hebben allerlei stoelen en tafels bekeken en ook proef gezeten natuurlijk. Nieuwsgierig geworden? Mocht het mooi weer worden op Koningsdag (daar ziet het naar uit), dan kunnen jullie onze nieuwe stoelen en tafels komen bewonderen. En natuurlijk ook uitproberen. Namens Oranje vereniging “Den Vaderlandt Getrouwe” willen wij alle leden van harte uitnodigen om een borrel te komen drinken op onze jarige Koning. Op 27 april staat om 10.30 de koffie klaar. Tot ziens.

Vergadering van Platform Aalten

Op 21 februari was de Heurnse Tref de gastlocatie voor de vergadering van Platform Aalten.

Platform Aalten is overleg- en samenwerkingsverband van alle lokale gemeenschapshuizen, belangenverenigingen en de Zorgcoöperatie.

De deelnemers in het Platform willen elkaar versterken door onderlinge samenwerking en kennisoverdracht, maar ook in het kader van o.a. burgerparticipatie een klankbord zijn voor de gemeente Aalten op diverse terreinen, zowel in de voorbereiding naar nieuw beleid als uitvoering en/of evaluatie van bestaand beleid.

Tevens wil Platform Aalten aanspreekpunt / gesprekspartner zijn voor Figulus en andere instellingen, met hen thema’s bespreken en plannen / beleid ontwikkelen.

Voor contact met alle deelnemers aan het Platform:
info@platformaalten.nl

Voor communicatie met de kerngroep:
kern@platformaalten.nl

De kerngroep bestaat uit de leden:

Voorzitter:
Ap te Winkel

Vice voorzitter:
Gerard te Hennepe

Ambtelijk secretaris:
Eric Wichgers

Lid:
Bram Erinkveld

Lid:
Petra Kastein

Lid:
Ina Somsen

Aftredende bestuursleden stichting D'n Heurnsen Tref

Een drietal bestuursleden van stichting D'n Heurnsen Tref had te kennen gegeven dat ze wilden stoppen als bestuurslid.

In laatste vergadering werden zij onder applaus bedankt voor hun bijdrage aan het bestuur.
Ze gingen natuurlijk niet met lege handen naar huis.
Uit de handen van de voorzitter ontvingen ze een leuke attentie.
Na de vergadering werden ze door het bestuur getrakteerd op een drankje en een hapje.

Op de bijgevoegde foto de aftredende bestuursleden, v.l.n.r. Wim Wisselink (namens Heurn's belang)
Gea Hogenkamp (namens de Oranjevereniging) en Geert van Eerden ( namens de schietvereniging )

Subsidieregeling gemeente Aalten voor sanering asbestdaken en slopen bebouwing.

Geachte bestuursleden van de SAAP,

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

De gemeente Aalten heeft een tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren. Voor de uitvoering van deze regeling is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Dit is tevens het subsidieplafond.

Openstelling
Vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage voor het verwijderen van asbestdaken en /of sloop van bebouwing. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum.

Wanneer het vastgestelde subsidieplafond vóór 31 juli 2018 is bereikt, worden daarop volgende aanvragen afgewezen. Deze aanvragen worden, op volgorde van ontvangst, bewaard in afwachting van nadere besluitvorming over beschikbaar stelling van budget door de gemeenteraad.

De regeling ligt ter inzage in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten en kan worden ingezien op de gemeentelijke website http://www.aalten.nl/stimuleringsregeling. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (0543) 49 33 33.

Met vriendelijke groet,

drs. I. (Ingrid) Oonk
Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed, Landschap en Toerisme

T (0543) 49 33 33
E i.oonk@aalten.nl

Gemeente Aalten - Postbus 119 - 7120 AC Aalten - Bezoekadres: Hofstraat 8 - 7121 DM Aalten - www.aalten.nl

 

Old nejs. Zöwt nog loaten stoan ? och joa, dan kuj et nog is noaleazen nejs

Voortgang aanleg glasvezel

In Aalten - Oost Gelre heeft op dit moment 78,2% van de inwoners uit het buitengebied "Ja" gezegd tegen glasvezel. Dit is nog steeds de hoogste score tot nu toe. We hebben aangegeven dat zodra de planning voor de aanleg bekend is, we deze met jullie zullen delen. En dat moment is nu!

Op onze website hebben wij de planning (altijd enigszins onder voorbehoud in verband met onvoorziene zaken als bijvoorbeeld het weer) staan. Het is opgedeeld in postcodes en wij zullen op korte termijn hier ook een kaartje aan koppelen maar die is op dit moment in de maak. Daarnaast is er onderscheid tussen de graafwerkzaamheden die altijd eerst gebeuren en daarna volgen de huisaansluitingen. Voordat er gegraven gaat worden, zal er een schouwer van de aannemer komen schouwen om te bepalen waar het glasvezelkastje in de woning komt en hoe er gegraven gaat worden tot de woning. Hier ontvangt u te zijner tijd een brief over van de aannemer. Zodra de huisaansluiting gerealiseerd is, zal er een melding naar de dienstaanbieder gaan en zal de gekozen dienstaanbieder de communicatie verder oppakken en zorgen dat er gebruik gemaakt kan worden van de diensten!

Hier vind je de planning voor de aanleg in Aalten - Oost Gelre. Klik op de link naar deze informatie.

Zoals je kunt zien vallen sommige postcodes in meerdere "gebieden". Dit komt omdat deze postcode/straten vanuit verschillende POP's aangesloten gaan worden. Deze planning is op hoofdlijnen en daarom kunnen we hier nu niet meer informatie over geven maar zodra het kaartje op de website staat zal dit voor iedereen duidelijker zijn denken wij.

Wij zijn nu een brief met folder aan het voorbereiden die alle bewoners zeer binnenkort op de deurmat gaan krijgen zodat alle bewoners door ons geïnformeerd zijn over deze planning.
Fijn weekend!

Vriendelijke groeten,
Daisy Meekes

Op 5 januari is in de Heurnse Tref een erg gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden.

Dit bood een mooie gelegenheid om te zien wat het noeste vlijt van alle vrijwilligers heeft opgeleverd  om de Tref een grote opknapbeurt te geven en het resultaat mag er zijn. 

Langs deze weg willen de besturen van het Heurns Belang en Stichting de Heurnse Tref deze mensen nogmaals hartelijk bedanken voor hun inspanningen. Zonder jullie hulp was dit nooit gelukt !

Klussen in de Tref.

De afgelopen week is er weer veel werk verzet, zowel door de schilder als door de vrijwilligers.

Het deurbeslag in de hal is weer gemonteerd, er zijn lampen opgehangen, kabels getrokken, Henjo heeft de koof aan de zijmuur verbreed, zodat er spotjes gemonteerd kunnen worden, gaten in het plafond zijn geboord en oude gaten weer dichtgemaakt, kortom er is veel gebeurd en de resultaten mogen er zijn.

 

Grote opknapbeurt van de "Heurnse Tref"

Op 3 december is een begin gemaakt met de grote opknapbeurt die de "Heurnse Tref"de komende tijd zal ondergaan.

Zo is het "dak" boven de bar verwijderd, lampen van het plafond gehaald, de "hilde"  leeggeruimd, elektische leidingen verwijderd of aangepast, de kapstokken verwijderd, het deurbeslag eraf gehaald, zodat de schilder de komende week een begin kan maken met zijn werkzaamheden.

Ook in de keuken zijn een aantal aanpassingen gedaan om het werken in de keuken te vergemakkelijken.

De uitspraak "vele handen maken licht werk was ook nu weer van toepassing, want er is al behoorlijk wat werk verzet.

Toch moet er nog veel gebeuren en is alle hulp dan ook welkom. Aanmelden kan bij Richard Wellink.

Wildbeheer Aalten

In deze tijd van het jaar lopen jagers van onze buurtschap weer hun ronde om de wildstand in balans te houden.
In onze Heurne zijn er 2 groepen : de ”jagers van ‘t Vels” en de “Pelemanjagers”.
Meestal 1 of 2 keer in deze herfsttijd kun je zo’n groep voorbij zien trekken.
Dat mogen zij jaarlijks doen vanaf 15 oktober tot en met 31 December.
Meer info :   http://www.wbeaalten.nl

 

Avond bloemschikken

Op 30 november is door Gea Hogenkamp en Josien Hoftijzer een avond bloemschikken georganiseerd onder leiding van Laura Testerink.

Zij heeft ook de materialen verzorgd.

Er werden door de dames verscheidene kerststukjes in elkaar geknutseld en ook werd er "nearig gekkwebbeld ".  Kortom, het was een heel gezellige avond.

Deze kerst zal menig Heurnse huiskamer opgesierd worden door de mooie kerststukjes, want de opkomst was groot te noemen met 21 deelnemers.

Deze gezellige avond zal zeker nog een vervolg krijgen ! ! !

                        

Meest recente berichten